Казки народів світу

українською мовою

Івасик - Телесик

Жили собі дід та баба. Вже й постаріли, а дітей нема. Журяться вони:

«Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема?». От баба й просить діда:

- Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку. Зробимо колисочку: я покладу ту деревинку в колисочку та й люлятиму. От буде мені хоч забава!

Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить.

Послухався дід - поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку.

Поклала баба деревинку в колисочку - люляє й пісні співає:

Люлі-люлі, Телесику,

наварила кулешику!

Стань з ніжками і з ручками -

буду тебе годувати!

Люляла-люляла та й полягали вони ввечері спати.

А вранці встають - аж з тієї деревинки та зробив ся синочок маленький. Дід з бабою так зраділи! Та й назвали того синочка Івасик-Телесик.

Росте їхній синочок та й росте, і такий виріс гарний, що баба з дідом не можуть натішитись. От як підріс він, то й каже:

- Зробіть мені, тату, золотий човник та й срібнеє веселечко: я буду на ньому плавати, рибку ловити і вас годувати. 

От дід зробив для синочка золотий човник і срібне весельце, спустили його на річку - та й поплив собі Івасик - Телесик. Та й плаває він по річці, ловить рибку та годує діда й бабу.

Наловить та віддасть, і знову поплине. А мати йому їсти носить на бережок. Та й каже:

- Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі!

От мати наварила йому на сніданок, принесла до берега та й стала кликати:

Івасику-Телесику!

Приплинь, приплинь до бережка!

Дам я тобі їсти й пити!

Телесик почув: «Ближче, ближче, човнику, до бережка - це ж моя матуся снідати принесла!»

Пристав до бережка - наївся, напився, відштовхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибку ловити...

А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай кликати грубим голосом:

Івасику-Телесику!

Приплинь, приплинь до бережка!

Дам я тобі їсти й пити!

А він чує: «То ж не моєї матусі голос! Пливи, пливи, човнику, далі!» Махнув весельцем - човник і поплив. А змія постояла та й пішла собі геть.

От мати наварила Телесикові на обід, принесла до бережка та й кличе:

Івасику-Телесику!

Приплинь, приплинь до бережка!

Дам я тобі їсти й пити!

Він і почув: «Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матуся мені обідати принесла!»

Пристав до бережка - наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відштовхнув човник - та й поплив знову.

А змія знову приходить до берега та гукає грубим голосом:

Івасику-Телесику!

Приплинь, приплинь до бережка!

Дам я тобі їсти й пити!

А він почув, що це не материн голос, та й махнув весельцем:

- Пливи, пливи, човнику, далі! - човник і поплив.

Змія бачить, що нічого не виходить, та й пішла до коваля:

- Ковалю, ковалю! Скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль і скував. 

Змія прийшла до бережка та й стала гукати:


Івасику-Телесику!


Приплинь, приплинь до бережка!


Дам я тобі їсти й пити!

І він подумав, що то матуся гукає його:

- Ближче, ближче, човнику, до бережка - то ж мені моя матінка їсти принесла! - та й пристав до берега. А змія його - хап!..

Схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить:

- Зміючко Оленко, відчини!

Оленка відчинила, змія з Телесиком ввійшла в хату.

- Зміючко Оленко, розтопи піч так, щоб аж каміння тріскалось, та спечи нам Телесика, а я піду гостей покличу та будемо обідати.

Та й полетіла гостей скликати. 

От Оленка натопила піч так, що аж каміння тріскається, та й каже:

- Сідай, Телесику, на лопату!

А він їй: «Як же його сідати - не вмію я… »

- Та вже сідай! - каже Оленка.

Він і кладе на лопату руку: «Так?» - питається.

- Та ж ні, сідай весь.

Він кладе голову: «Мабуть, так?»

- Та ні ж, ні! Сідай зовсім!

- А як же? Може так? - та й кладе ногу.

- Та ні ж, - каже Оленка. - Ні, геть не так!

- Ну, то покажи мені, - каже Телесик, - бо я не знаю як.

Вона й давай показувати, та тільки сіла, а він за лопату - шурх! - та й укинув Оленку в піч і заслінку затулив.

А сам замкнув хату, заліз на найвищого явора та й сидить.

От змія прилітає та ще й з гостями:

- Зміючко Оленко, відчини!

Нічого. 

- Зміючко Оленко, відчини!

Не відповідає. 

- От лиха Оленка - вже десь повіялась.

От змія сама відчинила хату, повходили гості, порозсідались за столом.

Вийняла змія з печі гостину та й їдять - думають, що то Телесик.

Змії добре поїли, повиповзали надвір та й качаються по траві.

- Покочуся, повалюся, Телесикового мʼясця наївшись!

А Телесик із явора промовляє:

- Покотіться, поваліться, Оленчиного мʼясця наївшись!

Змії слухають: «Звідки це?» Та знов качаються:

- Покочуся, повалюся, Телесикового мʼясця наївшись!

А він їм знову:

- Покотіться, поваліться, Оленчиного мʼясця наївшись!

Вони далі: «Шо воно таке промовляє?». Кинулись шукати, дивитися та й угледіли Телесика на найвищому яворі. Взялись вони того явора гризти. Гризли-гризли,

аж зуби собі всі переламали - але явора не перегризти. Кинулись до коваля:

- Ковалю-ковалю, покуй нам такі зуби, щоб ми того явора перегризли!

Коваль і покував. Вони як почали знову гризти. От-от уже та й перегризуть.

Коли це летить табун гусей. Телесик став їх просити:

Гуси-гуси, гусенята,

візьміть мене на крилята!

Та понесіть до батенька - а в батенька їсти й пити,

ще й хороше походити!

- Нехай тебе середні візьмуть! - кажуть гуси. А змії далі гризуть.

Аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить.

Гуси-гуси, гусенята,

візьміть мене на крилята!

Та понесіть до батенька - а в батенька їсти й пити,

ще й хороше походити!

То й ці йому відмовляють: «Нехай тебе задні візьмуть!»

А явір вже аж тріщить! відпочили змії, та й знов взялись гризти; відпочили, та й знов.

Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, слізно благає:

Гуси-гуси, гусенята,

візьміть мене на крилята!

Та понесіть до батенька - а в батенька їсти й пити,

ще й хороше походити!

І ці кажуть: «Нехай тебе заднє візьме!» - та й полетіли.

Сидить білолашний Телесик - от-от явір упаде, от-от він між зміями пропаде! Коли це летить собі одненьке гусеня -

відбилося, насилу останнє летить. Телесик до нього:


Гусе-гусе, гусенятко,

візьми мене на крилятко!

Та понеси до батенька -

а в батенька їсти й пити,

ще й хороше походити!

А воно йому:

Сідай! - каже, - та й взяло його на крила. Та втомилось вже сердешне - і низько летить. А змія за ним погналась - вхопити хоче. Та таки не наздогнала.

От гусеня принесло Телесика та й посадило його на причілку хати, а само ходить по двору, пасеться.

Сидить Івасик-Телесик на причілку та й слухає, що в хаті говориться.

А баба напекла пиріжків, виймає гарячі з печі й каже:

- Це тобі, діду, пиріжок, а це - мені пиріжок!

А Телесик знадвору гукає:

- А мені?

От вона далі виймає пиріжки:

- Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це - мені!

А Телесик знов:

- А мені?

Дід та баба й почули.

- Що це гукає? Чи ти чуєш, діду, щось наче знадвору? 
Та то вчувається мабуть - каже дід. 

То баба далі виймає:

- Оце тобі, діду, пиріжок, а це - мені!

- А мені? - гукає Телесик.

- Та ж таки щось там озивається! - каже баба та як вигляне у вікно - аж там Телесик сидить. 

Вони тоді з хати вискочили - та вхопили його, та внесли в хату, та й такі раді!

А гусенятко ходить по двору, то баба й побачила його:

- Он гусятко ходить по двору, зараз впіймаю та заріжу.

І вже хотіла йти. А Телесик і каже:

- Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте краще його! Якби не воно, то я б і не був з вами.

От вони нагодували його, напоїли, ще й під крильця пшонця доброго насипали. Гусенятко й полетіло собі. От вам і казочка, а мені - бубликів вʼязочка.